Hiển thị 1–24 của 86 kết quả

 • Bếp Điện Từ Eurosun EU-TE226MAX

  Eurosun

  9.200.000 11.900.000  (-23%)

  Công suất: 4200w Kích thước mặt kính: 735×430 mm Kích thước khoét đá: 690×410 mm Mặt kính: Euro Ceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 3 năm
  -23%
  • Công suất: 4200w
  • Kích thước mặt kính: 735×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690×410 mm
  • Mặt kính: Euro Ceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 3 năm
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 22MH

  Bauer

  8.760.000 14.600.000  (-40%)

  Công suất: 4600W Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitroceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 4600W
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitroceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 26MH

  Bauer

  7.680.000 12.800.000  (-40%)

  Công suất: 4600W Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitroceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 4600W
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitroceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 326SES

  Bauer

  6.480.000 10.800.000  (-40%)

  Công suất: 4300W Kích thước mặt kính: 740×420 mm Kích thước khoét đá: 675×375 mm Mặt kính: Vitroceramic Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 4300W
  • Kích thước mặt kính: 740×420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675×375 mm
  • Mặt kính: Vitroceramic
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 32GTE

  Bauer

  9.540.000 15.900.000  (-40%)

  Công suất: 4500W Kích thước mặt kính: 710×410 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Schott Ceran Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 4500W
  • Kích thước mặt kính: 710×410 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 32SER

  Bauer

  8.340.000 13.900.000  (-40%)

  Công suất: 4500W Kích thước mặt kính: 710×410 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitroceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 4500W
  • Kích thước mặt kính: 710×410 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitroceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 32SES

  Bauer

  7.500.000 12.500.000  (-40%)

  Công suất: 4600W Kích thước mặt kính: 710×410 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitroceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 4600W
  • Kích thước mặt kính: 710×410 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitroceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 33SE

  Bauer

  9.180.000 15.300.000  (-40%)

  Công suất: 5500W Kích thước mặt kính: 760×430 mm Kích thước khoét đá: 730×410 mm Mặt kính: Vitroceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 5500W
  • Kích thước mặt kính: 760×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 730×410 mm
  • Mặt kính: Vitroceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Bauer BE 62SE

  Bauer

  15.120.000 21.600.000  (-30%)

  Công suất: 3700W Kích thước mặt kính: 730×400 mm Kích thước khoét đá: 700×330 mm Mặt kính: Schott Ceran Xuất xứ: Tây Ban Nha Bảo hành: 36 tháng
  -30%
  • Công suất: 3700W
  • Kích thước mặt kính: 730×400 mm
  • Kích thước khoét đá: 700×330 mm
  • Mặt kính: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy BMIX 63S

  Canzy

  16.990.000 25.980.000  (-35%)

  Công suất: 3800W Kích thước mặt kính: 580×510 mm Kích thước khoét đá: 550×480 mm Mặt kính: Eurokera Xuất xứ: Ý Bảo hành: 36 tháng
  -35%
  • Công suất: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 580×510 mm
  • Kích thước khoét đá: 550×480 mm
  • Mặt kính: Eurokera
  • Xuất xứ: Ý
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy BMIX 65I

  Canzy

  17.990.000 27.480.000  (-35%)

  Công suất: 6000W Kích thước mặt kính: 580×510 mm Kích thước khoét đá: 550×480 mm Mặt kính: Eurokera Xuất xứ: Ý Bảo hành: 36 tháng
  -35%
  • Công suất: 6000W
  • Kích thước mặt kính: 580×510 mm
  • Kích thước khoét đá: 550×480 mm
  • Mặt kính: Eurokera
  • Xuất xứ: Ý
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy BMIX 740T

  Canzy

  16.800.000 28.680.000  (-41%)

  Công suất: 3800W Kích thước mặt kính: 700×400 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Schott Ceran Xuất xứ: Ý Bảo hành: 36 tháng
  -41%
  • Công suất: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 700×400 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Ý
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ 06H

  Canzy

  2.990.000 9.680.000  (-69%)

  Công suất: 4200W Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×390 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 36 tháng
  -69%
  • Công suất: 4200W
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×390 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ 67GHP

  Canzy

  10.100.000 19.780.000  (-49%)

  Công suất: 5800W Kích thước mặt kính: 590×520 mm Kích thước khoét đá: 560×490 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng
  -49%
  • Công suất: 5800W
  • Kích thước mặt kính: 590×520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560×490 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ 67R

  Canzy

  8.900.000 16.480.000  (-46%)

  Công suất: 3900W Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 690x 390 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng
  -46%
  • Công suất: 3900W
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690x 390 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ 86GHP

  Canzy

  11.900.000 19.780.000  (-40%)

  Công suất: 5800W Kích thước mặt kính: 590×520 mm Kích thước khoét đá: 560×490 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -40%
  • Công suất: 5800W
  • Kích thước mặt kính: 590×520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560×490 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ 900EGB

  Canzy

  6.890.000 12.080.000  (-43%)

  Công suất: 4200W Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng
  -43%
  • Công suất: 4200W
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ 907GIM

  Canzy

  11.800.000 20.880.000  (-43%)

  Công suất: 3600W Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 690×410 mm Mặt kính: Schott Ceran Xuất xứ: Đức Bảo hành: 36 tháng
  -43%
  • Công suất: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690×410 mm
  • Mặt kính: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ MIX833

  Canzy

  13.500.000 21.980.000  (-39%)

  Công suất: 5400W Kích thước mặt kính: 810×450 mm Kích thước khoét đá: 775×400 mm Mặt kính: Schott Ceran Xuất xứ: Tây Ban Nha Bảo hành: 36 tháng
  -39%
  • Công suất: 5400W
  • Kích thước mặt kính: 810×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 775×400 mm
  • Mặt kính: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ ML86B

  Canzy

  9.500.000 16.480.000  (-42%)

  Công suất: 4000W Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -42%
  • Công suất: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ ML86GB

  Canzy

  10.500.000 19.780.000  (-47%)

  Công suất: 5800W Kích thước mặt kính: 780×450 mm Kích thước khoét đá: 760×390 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 36 tháng
  -47%
  • Công suất: 5800W
  • Kích thước mặt kính: 780×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 760×390 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ TL67B

  Canzy

  8.900.000 16.480.000  (-46%)

  Công suất: 4300W Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng
  -46%
  • Công suất: 4300W
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ TL67HB

  Canzy

  10.700.000 19.780.000  (-46%)

  Công suất: 5200W Kích thước mặt kính: 590×520 mm Kích thước khoét đá: 570×490 mm Mặt kính: Vitro Ceramic Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng
  -46%
  • Công suất: 5200W
  • Kích thước mặt kính: 590×520 mm
  • Kích thước khoét đá: 570×490 mm
  • Mặt kính: Vitro Ceramic
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Bảo hành: 36 tháng
 • Bếp Điện Từ Canzy CZ-970PLUS

  Canzy

  15.400.000 23.780.000  (-35%)

  Công suất: 6000W Kích thước mặt kính: 810×450 mm Kích thước khoét đá: 730×400 mm Mặt kính: Schott  Ceran  Xuất xứ: Đức Bảo hành: 36 tháng
  -35%
  • Công suất: 6000W
  • Kích thước mặt kính: 810×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 730×400 mm
  • Mặt kính: Schott  Ceran 
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành: 36 tháng