Hiển thị 1–24 của 65 kết quả

 • Chậu Rửa Bát Canzy 8045

  Canzy

  5.900.000 8.550.000  (-31%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày:  1.2 mm Kích thước chậu: 800x450x230 mm Kích thước khoét đá:  Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -31%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày:  1.2 mm
  • Kích thước chậu: 800x450x230 mm
  • Kích thước khoét đá: 
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 1150

  Canzy

  2.350.000 3.480.000  (-32%)

  Chất liệu: Inox 201 Độ dày:  0.8 mm Kích thước chậu: 1100x500x230 mm Kích thước khoét đá: 1070×470 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -32%
  • Chất liệu: Inox 201
  • Độ dày:  0.8 mm
  • Kích thước chậu: 1100x500x230 mm
  • Kích thước khoét đá: 1070×470 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8045H

  Canzy

  3.900.000 8.780.000  (-56%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.2 mm Kích thước chậu: 800x450x228 mm Kích thước khoét đá: 780 x 420 mm Bảo hành: 3 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -56%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.2 mm
  • Kích thước chậu: 800x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 780 x 420 mm
  • Bảo hành: 3 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8243

  Canzy

  1.550.000 3.250.000  (-52%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày:  1 mm Kích thước chậu: 820x430x230 mm Kích thước khoét đá: 800×405 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -52%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày:  1 mm
  • Kích thước chậu: 820x430x230 mm
  • Kích thước khoét đá: 800×405 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8245 HB

  Canzy

  6.780.000 7.980.000  (-15%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.2 mm Kích thước chậu: 820x450x228 mm Kích thước khoét đá: 785×420 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -15%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.2 mm
  • Kích thước chậu: 820x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 785×420 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8245KV

  Canzy

  4.500.000 8.880.000  (-49%)

  Chất liệu: Inox 304 phủ nano Độ dày: 1.2 mm Kích thước chậu: 820×450 mm Kích thước khoét đá: 790×420 mm Bảo hành: 3 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -49%
  • Chất liệu: Inox 304 phủ nano
  • Độ dày: 1.2 mm
  • Kích thước chậu: 820×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 790×420 mm
  • Bảo hành: 3 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8248

  Canzy

  1.950.000 3.250.000  (-40%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu: 820x480x230 mm Kích thước khoét đá: 800×455 mm  Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -40%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu: 820x480x230 mm
  • Kích thước khoét đá: 800×455 mm 
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8345

  Canzy

  5.500.000 7.850.000  (-30%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.2 mm Kích thước chậu: 838x457x225 mm Kích thước khoét đá:  Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -30%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.2 mm
  • Kích thước chậu: 838x457x225 mm
  • Kích thước khoét đá: 
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8345 HB

  Canzy

  6.700.000 7.980.000  (-16%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.2 mm Kích thước chậu:  830x450x228 mm  Kích thước khoét đá: 805×425 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -16%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.2 mm
  • Kích thước chậu:  830x450x228 mm 
  • Kích thước khoét đá: 805×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Canzy CZ 8345H

  Canzy

  6.680.000 7.980.000  (-16%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.2 mm Kích thước chậu: 820x450x228 mm Kích thước khoét đá: 805×425 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -16%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.2 mm
  • Kích thước chậu: 820x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 805×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS-7843HM

  Faster

  2.650.000 4.000.000  (-34%)

  Chất liệu: Inox 201 Độ dày: 2.5 mm Kích thước chậu: 780x430x228 mm Kích thước khoét đá: 790x425mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -34%
  • Chất liệu: Inox 201
  • Độ dày: 2.5 mm
  • Kích thước chậu: 780x430x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 790x425mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS11046HLS

  Faster

  4.100.000 6.900.000  (-41%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1mm Kích thước chậu: 1100x460x220 mm Kích thước khoét đá:  1070×430 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -41%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1mm
  • Kích thước chậu: 1100x460x220 mm
  • Kích thước khoét đá:  1070×430 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS11046HMS

  Faster

  4.100.000 6.900.000  (-41%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm  Kích thước chậu: 1100x460x220 mm Kích thước khoét đá: 1070×430 mm Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -41%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm 
  • Kích thước chậu: 1100x460x220 mm
  • Kích thước khoét đá: 1070×430 mm
  • Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS6045HM

  Faster

  1.800.000 2.900.000  (-38%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu: 600x450x228 mm Kích thước khoét đá: 570×425 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -38%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu: 600x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 570×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS7843HMS

  Faster

  3.100.000 5.200.000  (-40%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm  Kích thước chậu: 780x430x228 mm Kích thước khoét đá: 730×380 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -40%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm 
  • Kích thước chậu: 780x430x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 730×380 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS8143S

  Faster

  1.450.000 2.400.000  (-40%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.0 mm Kích thước chậu: 810x430x230 mm Kích thước khoét đá: 795×410 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -40%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.0 mm
  • Kích thước chậu: 810x430x230 mm
  • Kích thước khoét đá: 795×410 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS8245HA

  Faster

  3.900.000 5.500.000  (-29%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu: 820 x 450 x 228 mm Kích thước khoét đá: 790×425 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -29%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu: 820 x 450 x 228 mm
  • Kích thước khoét đá: 790×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS8245HB

  Faster

  2.800.000 4.400.000  (-36%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu: 820x450x228 mm Kích thước khoét đá: 790×425 mm Bảo hành: 2 năm   Xuất xứ: Chính hãng
  -36%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu: 820x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 790×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm  
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS8245HS

  Faster

  2.800.000 4.400.000  (-36%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu: 820x450x228 mm Kích thước khoét đá: 790×425 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -36%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu: 820x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 790×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Faster FS8245HSS

  Faster

  3.750.000 5.500.000  (-32%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm  Kích thước chậu:  820x450x228 mm Kích thước khoét đá: 790×425 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -32%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm 
  • Kích thước chậu:  820x450x228 mm
  • Kích thước khoét đá: 790×425 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Giovani GS-10050 HM

  Giovani

  9.050.000 10.660.000  (-15%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu:1000x500x215 mm Kích thước khoét đá: 970×470 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng 
  -15%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu:1000x500x215 mm
  • Kích thước khoét đá: 970×470 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng 
 • Chậu Rửa Bát Giovani GS-11650 PM

  Giovani

  4.150.000 5.224.000  (-21%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1.1 mm Kích thước chậu: 1160x500x230 mm Kích thước khoét đá: 1130×470 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -21%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1.1 mm
  • Kích thước chậu: 1160x500x230 mm
  • Kích thước khoét đá: 1130×470 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Chậu Rửa Bát Giovani GS-12050 HM

  Giovani

  4.390.000 7.324.000  (-40%)

  -40%

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1,1 mm Kích thước chậu: 1160x500x230 mm Kích thước khoét đá: 1170×470 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng

 • Chậu Rửa Bát Giovani GS-7842 PM

  Giovani

  2.890.000 3.400.000  (-15%)

  Chất liệu: Inox 304  Độ dày: 1 mm Kích thước chậu: 770x410x215 mm Kích thước khoét đá: 740×380 mm Bảo hành: 2 năm  Xuất xứ: Chính hãng
  -15%
  • Chất liệu: Inox 304 
  • Độ dày: 1 mm
  • Kích thước chậu: 770x410x215 mm
  • Kích thước khoét đá: 740×380 mm
  • Bảo hành: 2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng