Hiển thị 1–24 của 26 kết quả

 • Chậu Rửa Bát Napoliz NA109CR

  Napoliz

  1.250.000 1.590.000  (-21%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hang
  -21%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hang
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 702

  Canzy

  1.900.000 3.780.000  (-50%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 36 tháng Xuất xứ: Chính hãng
  -50%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 703

  Canzy

  1.950.000 3.980.000  (-51%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 36 tháng Xuất xứ: Chính hãng
  -51%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 36 tháng
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 805

  Canzy

  2.700.000 5.800.000  (-53%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Đồng mạ crom Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -53%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Đồng mạ crom
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 805D

  Canzy

  2.900.000 6.100.000  (-52%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: đồng mạ crom Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -52%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: đồng mạ crom
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 805T

  Canzy

  2.900.000 6.100.000  (-52%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Hợp kim mạ bóng Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -52%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Hợp kim mạ bóng
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 806

  Canzy

  2.450.000 3.900.000  (-37%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Hợp kim mạ bóng Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -37%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Hợp kim mạ bóng
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 807

  Canzy

  2.650.000 4.400.000  (-40%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Hợp kim mạ bóng Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -40%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Hợp kim mạ bóng
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 808D

  Canzy

  2.900.000 6.100.000  (-52%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Hợp kim mạ bóng Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -52%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Hợp kim mạ bóng
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Canzy CZ 905

  Canzy

  2.950.000 4.400.000  (-33%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Đồng Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -33%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Đồng
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Faster FS 901

  Faster

  1.050.000 1.800.000  (-42%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Đồng mạ Crom Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hang
  -42%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Đồng mạ Crom
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hang
 • Vòi Rửa Bát Faster FS 924SS

  Faster

  2.190.000 3.250.000  (-33%)

  Loại vòi: 2 đường nước  Chất liệu: inox 304 Bảo hành:  2 năm  Xuất xứ: Chính hãng 
  -33%
  • Loại vòi: 2 đường nước 
  • Chất liệu: inox 304
  • Bảo hành:  2 năm 
  • Xuất xứ: Chính hãng 
 • Vòi Rửa Bát Faster FS02SS

  Faster

  1.450.000 2.250.000  (-36%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -36%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Faster FS05SS

  Faster

  1.450.000 2.250.000  (-36%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -36%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Faster FS911SS

  Faster

  1.150.000 1.700.000  (-32%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -32%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Faster FS921W

  Faster

  2.250.000 3.200.000  (-30%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: đồng mạ vân đá Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -30%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: đồng mạ vân đá
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Faster FS923

  Faster

  2.250.000 3.600.000  (-38%)

  Loại vòi: 2 đưòng nước Chất liệu: Đồng mạ crom Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -38%
  • Loại vòi: 2 đưòng nước
  • Chất liệu: Đồng mạ crom
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát FS 925SS

  Faster

  2.350.000 3.450.000  (-32%)

  Loại vòi: 2 đường nước  Chất liệu: inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hang
  -32%
  • Loại vòi: 2 đường nước 
  • Chất liệu: inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hang
 • Vòi Rửa Bát Giovani GF-101 DS

  Giovani

  3.250.000 3.728.000  (-13%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -13%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Giovani GF-102 DS

  Giovani

  1.650.000 2.672.000  (-38%)

  Loại vòi: 2 dường nước Chất liệu: Hợp kim đồng Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -38%
  • Loại vòi: 2 dường nước
  • Chất liệu: Hợp kim đồng
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Giovani GF-202 DS

  Giovani

  3.250.000 4.713.000  (-31%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -31%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Giovani GF-204 DS

  Giovani

  3.150.000 3.980.000  (-21%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -21%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Giovani GF-302 DS

  Giovani

  2.250.000 3.848.000  (-42%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -42%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng
 • Vòi Rửa Bát Giovani GF-306 DS

  Giovani

  3.550.000 4.921.000  (-28%)

  Loại vòi: 2 đường nước Chất liệu: Inox 304 Bảo hành: 2 năm Xuất xứ: Chính hãng
  -28%
  • Loại vòi: 2 đường nước
  • Chất liệu: Inox 304
  • Bảo hành: 2 năm
  • Xuất xứ: Chính hãng