Hiển thị 1–24 của 293 kết quả

 • Hút Mùi Canzy CZ 68DT

  Canzy

  4.300.000 10.980.000  (-61%)

  Công suất hút: 1250 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 3 năm
  -61%
  • Công suất hút: 1250 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 3 năm
 • Máy Hút Mùi Âm Tủ Cata TF 5060 EX

  Cata

  2.380.000 3.300.000  (-28%)

  Công suất hút: 380 m3/h Độ ồn: 55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -28%
  • Công suất hút: 380 m3/h
  • Độ ồn: 55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 70EC3

  Bauer

  4.090.000 6.600.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 70EC3B

  Bauer

  4.090.000 6.600.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 70ED

  Bauer

  5.950.000 8.200.000  (-27%)

  Công suất hút: 1500 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -27%
  • Công suất hút: 1500 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 70ESI

  Bauer

  5.080.000 8.200.000  (-38%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 70SBL

  Bauer

  4.700.000 7.600.000  (-38%)

  -38%
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 90EC3

  Bauer

  4.270.000 6.900.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 90ED

  Bauer

  6.100.000 9.900.000  (-38%)

  Công suất hút: 1500 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1500 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC 90ES

  Bauer

  7.990.000 12.900.000  (-38%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC0270IB

  Bauer

  2.232.000 3.600.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC6002B

  Bauer

  2.325.000 3.750.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 600mm Xuất xứ: Chính hãng3750000 Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 600mm
  • Xuất xứ: Chính hãng3750000
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi bauer BC6002I

  Bauer

  2.325.000 3.750.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 600mm3750000 Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 600mm3750000
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC7002B

  Bauer

  2.449.000 3.950.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC7002I new

  Bauer

  2.449.000 3.950.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi bauer BC7002T new

  Bauer

  2.883.000 4.650.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC70BS

  Bauer

  2.976.000 4.800.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 48dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 48dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC70EC1

  Bauer

  3.906.000 6.300.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 48dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 48dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC70EC2

  Bauer

  3.658.000 5.900.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 48dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 48dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC70ECO

  Bauer

  4.464.000 7.200.000  (-38%)

  Công suất hút: 1200m3/h Độ ồn: 48dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1200m3/h
  • Độ ồn: 48dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC90ECO

  Bauer

  4.650.000 7.500.000  (-38%)

  Công suất hút: 1200m3/h Độ ồn: 48dB Kích thước: 900mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1200m3/h
  • Độ ồn: 48dB
  • Kích thước: 900mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC90HF

  Bauer

  17.730.000 28.600.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC90SBL

  Bauer

  4.830.000 7.800.000  (-38%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BCV 70MSI

  Bauer

  5.450.000 8.800.000  (-38%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm