Hiển thị 1–24 của 133 kết quả

 • Máy Hút Mùi Cany CZ VT70

  Canzy

  5.580.000 7.980.000  (-30%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -30%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 0470

  Canzy

  6.200.000 8.480.000  (-27%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -27%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 0490

  Canzy

  6.300.000 8.680.000  (-27%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -27%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 1870

  Canzy

  5.300.000 8.380.000  (-37%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 1890

  Canzy

  5.500.000 8.580.000  (-36%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 510 60

  Canzy

  4.260.000 5.750.000  (-26%)

  Công suất hút: 1100 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -26%
  • Công suất hút: 1100 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 510 70

  Canzy

  4.360.000 5.850.000  (-25%)

  Công suất hút: 1100 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -25%
  • Công suất hút: 1100 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 510 90

  Canzy

  4.360.000 5.950.000  (-27%)

  Công suất hút: 1100 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -27%
  • Công suất hút: 1100 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 607

  Canzy

  6.146.000 9.680.000  (-37%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 609

  Canzy

  6.280.000 9.880.000  (-36%)

  Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy hút Mùi Canzy CZ A37

  Canzy

  5.300.000 8.480.000  (-38%)

    Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%

   

  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy hút Mùi Canzy CZ A39

  Canzy

  5.500.000 8.680.000  (-37%)

    Công suất hút: 1000 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%

   

  • Công suất hút: 1000 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ B07

  Canzy

  8.800.000 13.800.000  (-36%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Ý Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Ý
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ B09

  Canzy

  9.086.000 14.280.000  (-36%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Ý Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Ý
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ B53C

  Canzy

  9.780.000 15.380.000  (-36%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Ý  Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Ý 
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy hút Mùi Canzy CZ C868 90

  Canzy

  6.190.000 12.080.000  (-49%)

    Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Malaysia Bảo hành: 2 năm
  -49%

   

  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ DELUXE 70

  Canzy

  4.550.000 7.480.000  (-39%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -39%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ DELUXE 90

  Canzy

  4.880.000 7.680.000  (-36%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ-GRAND 70

  Canzy

  5.230.000 8.280.000  (-37%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ-GRAND 90

  Canzy

  5.490.000 8.680.000  (-37%)

  Công suất hút: m3/h Độ ồn: dB Kích thước: mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: m3/h
  • Độ ồn: dB
  • Kích thước: mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ-IBER70

  Canzy

  4.750.000 8.280.000  (-43%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Bảo hành: 2 năm
  -43%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ-IBER90

  Canzy

  4.990.000 8.680.000  (-43%)

  Công suất hút: 1400 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ Bảo hành: 2 năm
  -43%
  • Công suất hút: 1400 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata GC DUAL WH 45

  Cata

  10.790.000 11.990.000  (-10%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 792 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -10%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 792 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 BK

  Cata

  1.320.000 2.000.000  (-34%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -34%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm