Hiển thị 1–24 của 73 kết quả

 • Hút Mùi Canzy CZ 68DT

  Canzy

  4.300.000 10.980.000  (-61%)

  Công suất hút: 1250 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 3 năm
  -61%
  • Công suất hút: 1250 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 3 năm
 • Máy Hút Mùi Âm Tủ Cata TF 5060 EX

  Cata

  2.380.000 3.300.000  (-28%)

  Công suất hút: 380 m3/h Độ ồn: 55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -28%
  • Công suất hút: 380 m3/h
  • Độ ồn: 55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC0270IB

  Bauer

  2.232.000 3.600.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC6002B

  Bauer

  2.325.000 3.750.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 600mm Xuất xứ: Chính hãng3750000 Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 600mm
  • Xuất xứ: Chính hãng3750000
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi bauer BC6002I

  Bauer

  2.325.000 3.750.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 600mm3750000 Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 600mm3750000
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC7002B

  Bauer

  2.449.000 3.950.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Bauer BC7002I new

  Bauer

  2.449.000 3.950.000  (-38%)

  Công suất hút: 1000m3/h Độ ồn: 46dB Kích thước: 700mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -38%
  • Công suất hút: 1000m3/h
  • Độ ồn: 46dB
  • Kích thước: 700mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 68D

  Canzy

  4.200.000 9.890.000  (-58%)

  Công suất hút: 1250 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 750 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 3 năm
  -58%
  • Công suất hút: 1250 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 750 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 3 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ 70WY

  Canzy

  2.350.000 4.280.000  (-45%)

  Công suất hút: 750 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -45%
  • Công suất hút: 750 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ C516I

  Canzy

  1.950.000 4.080.000  (-52%)

  Công suất hút: 750 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 3 năm
  -52%
  • Công suất hút: 750 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 3 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ C517B

  Canzy

  2.500.000 4.780.000  (-48%)

  Công suất hút: 750 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 3 năm
  -48%
  • Công suất hút: 750 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 3 năm
 • Máy Hút Mùi Canzy CZ C517I

  Canzy

  2.050.000 4.280.000  (-52%)

  Công suất hút: 750 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 3 năm
  -52%
  • Công suất hút: 750 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 3 năm
 • Máy Hút Mùi Cata GC DUAL WH 45

  Cata

  6.600.000 11.990.000  (-45%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 792 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -45%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 792 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 BK

  Cata

  1.320.000 2.000.000  (-34%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -34%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 WH

  Cata

  1.300.000 2.000.000  (-35%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn:  55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -35%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn:  55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 X

  Cata

  3.410.000 5.200.000  (-34%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -34%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF – 5260 X/E

  Cata

  2.700.000 3.520.000  (-23%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -23%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF 2003 SD 600

  Cata

  3.450.000 4.400.000  (-22%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 44 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -22%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 44 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF 5060 EWH

  Cata

  2.150.000 2.500.000  (-14%)

  Công suất hút: 380 m3/h Độ ồn: 55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -14%
  • Công suất hút: 380 m3/h
  • Độ ồn: 55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF 5260

  Cata

  2.992.000 3.520.000  (-15%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm35
  -15%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm35
 • Máy Hút Mùi Cata TF 6600 Duralum

  Cata

  3.600.000 5.500.000  (-35%)

  Công suất hút:1100 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -35%
  • Công suất hút:1100 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy hút Mùi Cata TF-2003 DURALUM 60

  Cata

  2.090.000 3.960.000  (-47%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -47%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy hút Mùi Cata TF-2003 DURALUM 70

  Cata

  2.290.000 3.960.000  (-42%)

    Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%

   

  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF-2003 DURALUM 90

  Cata

  2.550.000 4.400.000  (-42%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm