Hiển thị 1–24 của 38 kết quả

 • Máy Hút Mùi Cata GC DUAL WH 45

  Cata

  10.790.000 11.990.000  (-10%)

  Công suất hút: 1200 m3/h Độ ồn: 48 dB Kích thước: 792 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -10%
  • Công suất hút: 1200 m3/h
  • Độ ồn: 48 dB
  • Kích thước: 792 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 BK

  Cata

  1.320.000 2.000.000  (-34%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -34%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 WH

  Cata

  1.300.000 2.000.000  (-35%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn:  55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -35%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn:  55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata LF-2060 X

  Cata

  3.410.000 5.200.000  (-34%)

  Công suất hút: 350 m3/h Độ ồn: 60 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -34%
  • Công suất hút: 350 m3/h
  • Độ ồn: 60 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF 5260

  Cata

  2.992.000 3.520.000  (-15%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm35
  -15%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm35
 • Máy hút Mùi Cata TF-2003 DURALUM 60

  Cata

  3.470.000 3.960.000  (-12%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -12%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy hút Mùi Cata TF-2003 DURALUM 70

  Cata

  3.420.000 3.960.000  (-14%)

    Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -14%

   

  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Cata TF-2003 DURALUM 90

  Cata

  3.600.000 4.400.000  (-18%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 900 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -18%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 900 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Eurosun EH-60C05D

  Eurosun

  2.520.000 3.150.000  (-20%)

  Công suất hút: 650 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -20%
  • Công suất hút: 650 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Eurosun EH-70AF86W

  Eurosun

  3.850.000 4.780.000  (-19%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -19%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Eurosun EH-70C05D

  Eurosun

  2.600.000 3.250.000  (-20%)

  Công suất hút: 650 m3/h Độ ồn: 46 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -20%
  • Công suất hút: 650 m3/h
  • Độ ồn: 46 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster FS0470P

  Faster

  2.650.000 3.050.000  (-13%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -13%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster FS0470S

  Faster

  2.050.000 3.250.000  (-37%)

  Công suất hút: 750 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: 750 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster FS0870BD

  Faster

  2.250.000 3.500.000  (-36%)

  Công suất hút: m3/h Độ ồn: dB Kích thước: mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -36%
  • Công suất hút: m3/h
  • Độ ồn: dB
  • Kích thước: mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster FS0870P

  Faster

  2.050.000 3.250.000  (-37%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 40 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 40 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster FS0870S

  Faster

  2.100.000 3.350.000  (-37%)

  Công suất hút: 600 m3/h Độ ồn: 40 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -37%
  • Công suất hút: 600 m3/h
  • Độ ồn: 40 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster SYP 6003

  Faster

  2.300.000 3.800.000  (-39%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -39%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster SYP 6222

  Faster

  2.150.000 3.700.000  (-42%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster SYP 6222B

  Faster

  2.150.000 3.700.000  (-42%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster SYP 7003

  Faster

  2.400.000 4.000.000  (-40%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -40%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster SYP 7222

  Faster

  2.250.000 3.800.000  (-41%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -41%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Faster SYP 7222B

  Faster

  2.250.000 3.800.000  (-41%)

  Công suất hút: 850 m3/h Độ ồn: 45 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -41%
  • Công suất hút: 850 m3/h
  • Độ ồn: 45 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Giovani Concord 602

  Giovani

  2.436.000 3.480.000  (-30%)

  Công suất hút: 350-650 m3/h Độ ồn: 55 dB Kích thước: 600 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -30%
  • Công suất hút: 350-650 m3/h
  • Độ ồn: 55 dB
  • Kích thước: 600 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Máy Hút Mùi Giovani Concord 602 M

  Giovani

  2.778.000 3.280.000  (-15%)

  Công suất hút: 350-650 m3/h Độ ồn: 55 dB Kích thước: 700 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -15%
  • Công suất hút: 350-650 m3/h
  • Độ ồn: 55 dB
  • Kích thước: 700 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm