Hiển thị tất cả 21 kết quả

 • Bếp Gas Canzy CZ 217MI

  Canzy

  3.150.000 4.400.000  (-28%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -28%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ 26MI

  Canzy

  2.250.000 3.700.000  (-39%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 600×380 mm Kích thước khoét đá: 540×340 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -39%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 600×380 mm
  • Kích thước khoét đá: 540×340 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Nơi nhập dữ liệu

  Bếp Gas Canzy CZ 27MI

  Canzy

  2.550.000 3.900.000  (-35%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -35%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ 368

  Canzy

  6.400.000 9.600.000  (-33%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng  Bảo hành: 2 năm
  -33%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng 
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ 662

  Canzy

  2.850.000 4.900.000  (-42%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 600×380 mm Kích thước khoét đá: 540×340 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 600×380 mm
  • Kích thước khoét đá: 540×340 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ 762

  Canzy

  2.900.000 5.500.000  (-47%)

  Bộ chia lửa hợp kim đồng Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -47%
  • Bộ chia lửa hợp kim đồng
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ 863

  Canzy

  4.200.000 6.460.000  (-35%)

  Bộ chia lửa hợp kim  Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -35%
  • Bộ chia lửa hợp kim 
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ-118

  Canzy

  4.900.000 8.480.000  (-42%)

  Bộ chia lửa hợp kim đồng  Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Bộ chia lửa hợp kim đồng 
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ-118S

  Canzy

  4.900.000 7.560.000  (-35%)

  Bộ chia lửa hợp kim đồng Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -35%
  • Bộ chia lửa hợp kim đồng
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ-268 CARO

  Canzy

  5.700.000 8.480.000  (-33%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -33%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ-862

  Canzy

  2.900.000 5.400.000  (-46%)

  Bộ chia lửa hợp kim đồng Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -46%
  • Bộ chia lửa hợp kim đồng
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Canzy CZ-ER688

  Canzy

  3.000.000 5.180.000  (-42%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 760×450 mm Kích thước khoét đá: 700×400 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 760×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 700×400 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Faster F274S

  Faster

  3.160.000 4.000.000  (-21%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -21%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Faster FS219S

  Faster

  4.760.000 6.200.000  (-23%)

  Bộ chia lửa hợp kim đồng Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -23%
  • Bộ chia lửa hợp kim đồng
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Faster FS276S

  Faster

  4.200.000 5.450.000  (-23%)

  Bộ chia lửa kiểu Á  Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 730×430 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -23%
  • Bộ chia lửa kiểu Á 
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 730×430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Faster FS319S

  Faster

  5.500.000 7.450.000  (-26%)

  Bộ chia lửa hợp kim đồng Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -26%
  • Bộ chia lửa hợp kim đồng
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Faster FS374S

  Faster

  3.640.000 4.600.000  (-21%)

  Bộ chia lửa Jiake Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -21%
  • Bộ chia lửa Jiake
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Giovani G-102 SB

  Giovani

  3.400.000 5.620.000  (-40%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 600×380 mm Kích thước khoét đá: 540×370 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -40%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 600×380 mm
  • Kích thước khoét đá: 540×370 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Giovani G-276 AB

  Giovani

  3.900.000 6.750.000  (-42%)

  Bộ chia lửa Sabaf Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 680×380 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -42%
  • Bộ chia lửa Sabaf
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680×380 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Giovani G-277 AB

  Giovani

  3.900.000 6.620.000  (-41%)

  Bộ chia lửa Sabaf Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 750×450 mm Kích thước khoét đá: 720×420 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -41%
  • Bộ chia lửa Sabaf
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 750×450 mm
  • Kích thước khoét đá: 720×420 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm
 • Bếp Gas Giovani G-302 SB

  Giovani

  3.800.000 6.479.000  (-41%)

  Bộ chia lửa hợp kim Hệ thống tự động ngắt gas an toàn Kích thước mặt kính: 730×410 mm Kích thước khoét đá: 682×382 mm Xuất xứ: Chính hãng Bảo hành: 2 năm
  -41%
  • Bộ chia lửa hợp kim
  • Hệ thống tự động ngắt gas an toàn
  • Kích thước mặt kính: 730×410 mm
  • Kích thước khoét đá: 682×382 mm
  • Xuất xứ: Chính hãng
  • Bảo hành: 2 năm